Požární značení

Požární bezpečnostní tabulky informují na umístění prvků požární ochrany. Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v §5odst.1 písm.d) povinnost pro právnické i podnikající fyzické osoby označit pracoviště značkami vztahujícími se k požární ochraně a pokyny s nimi spojenými.

Požární bezpečnostní tabulky musí být umístěny na viditelných místech a musí být snadno rozpoznatelné.

Filtry
Cena

Rychlý kontakt