Zákazové značení

Tento typ značení slouží k informovanosti osob o zákazu činností a jednání v prostoru objektů či prostranství, ve kterých se pohybují. 

Vyrábí se jak v plastových cedulích o šířce 3mm, tak v samolepkách.

Filtry
Cena

Rychlý kontakt